Kancelaria radcy prawnego Artur Grzmil

Gdy kończy się Internet, zaczyna się pomoc prawna.

O kancelarii / About the law office

pljpg

Kancelarię  prowadzi radca prawny Artur Grzmil, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach od 2004 r.,  upoważniony  do występowania przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym w Rzeczypospolitej Polskiej. Jego pomoc prawna adresowana jest do jednostek sektora finansów publicznych i przedsiębiorców, zarówno prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółek prawa handlowego.

 

Przez lata praktyki zbudował zorientowane na potrzeby klientów rozwiązania we współpracy. Pomagają one klientom zarządzać sprawami prawnymi i uwzględniają kontrolę kosztów oraz ich relacje z kontrahentami.


gbjpg

Mr Artur Grzmil is an attorney at law and a member of Regional Bar Association in Kielce since 2004. He is fully licensed to act before Polish courts, administrative courts and Supreme Court.  His legal services are addressed to public entities and entrepreneurs such as sole traders, partnerships and companies.

 

Through the years he developed clients oriented solutions in cooperation. These solutions help the clients in managing on legal cases with respect for cost control and their business relations.