Usługi prawne / Legal services

pljpg

Bazując na zdobytym doświadczeniu i wiedzy radca prawny Artur Grzmil świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców obejmującą :

- konsultacje prawne (np. opracowanie struktur i redagowanie projektów kontraktów, oświadczeń lub innych dokumentów na podstawie ustalonych z klientem założeń)

- porady prawne (tj. ustne informacje o sytuacji prawnej)

- zastępstwo procesowe przed sądami w Rzeczypospolitej Polskiej

- sporządzenie pisemnych opinii prawnych dla prawa polskiego i europejskiego

 

Usługi świadczone są doraźnie lub w ramach stałej obsługi prawnej.


gbjpg

On the basis of experience and knowledge mr Grzmil provides legal services for entrepreneurs including:

- legal consulting (e.g. building structures and editing of contracts, statements and other documents according with client's guidelines)

- legal advice (i.a. verbal information about the law)

- legal representation before courts in Poland

- written legal opinion on Polish and EU law

 

Services are provided ad hoc or as a part of regular legal services contract.