Obszary praktyki / Practice areas

pljpg

Obszary praktyki mec. Artura Grzmila obejmują przede wszystkim :

spory sądowe

prawo handlowe

prawo spółek

prawo administracyjne

prawo pracy


gbjpg

The main legal practice areas of mr Grzmil are:

litigation

commercial law

corporate law

public law

labour law